Høring- Kragerø kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for 2024-2028

Kragerø kommunestyre vedtok i sak 26/24 å sende forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for 2024/2028 ut på høring med de endringer som går frem av høringsbrevet. 

Kragerø kommune har etter alkoholloven § 1-7d plikt til å utarbeide alkoholpolitisk handlingsplan. Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyre 18.5.2020 sak 43/20, det er denne planen som nå revideres.   

 

Høringsinnspill kan sendes inn til Kragerø kommune på følgende måter:

 

Alle som ønsker kan gi høringsuttalelse, frist for uttalelse er 1. mai 2024 

 

Høringsdokumenter:

Høringsbrev (DOCX, 23 kB)

Høringsutkast- Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 (PDF, 6 MB)

Tilbakemelding