Etisk standard

7.0 Etisk standard

Kragerø kommunes etiske standard bygger først og fremst på felles nasjonale verdier som blant annet individets rettssikkerhet og personvern. Arbeidet med etisk bevissthet i kommunen er en kontinuerlig aktivitet, både blant folkevalgte og i administrasjonen. Kommunens etiske reglement og diskusjoner knyttet til etikk skal gjennomføres årlig i personalmøter eller lignede fora i alle virksomheter.

Kragerø kommune har nulltoleranse for vold, trusler, mobbing og trakassering. Disse grunnleggende verdiene skal prege hele kommunens virksomhet, internt og eksternt. De siste årene har det blitt gjennomført opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler for store deler av de ansatte i utsatte yrker.

Ytrings- og åpenhetskultur er viktige elementer i vårt samfunn, og må kontinuerlig vernes om og utvikles. Dette har sammen med varsling vært tema på kommunens ledersamlinger.

Tilbakemelding