Interkommunalt samarbeid med base i Kragerø

Drangedal og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om legevakttjenester lokalisert i Kragerø og hvor inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. Regnskap og kostnadsfordeling fremgår av Kragerø kommunes årsregnskap 2018.

Drangedal, Bamble og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om kommunelege lokalisert i Kragerø og hvor inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. Regnskap og kostnadsfordeling fremgår av Kragerø kommunes årsregnskap 2018.

Vestmar barnevernstjeneste KF er et interkommunalt samarbeid mellom Kragerø og Drangedal lokalisert i Kragerø. Regnskap og kostnadsfordeling fremgår av Kragerø kommunes årsregnskap 2018.

Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal er et interkommunalt samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen som ble startet 1. september 2018. Den er lokalisert i Kragerø. En dag i uken er kontoret representert i Drangedal med en medarbeider. Regnskap og kostnadsfordeling fremgår av Kragerø kommunes årsregnskap 2018.

Tilbakemelding