Betingede utfall med økonomiske konsekvenser for Kragerø kommune

Kragerø kommune har ved årsskiftet ingen rettsaker eller varslede rettssaker som kan ha økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det er i 2016 avdekket muggsopp i kommunens arkiver som skal deponeres hos IKA Kongsberg. Kostnaden med muggsanering kan beløpe seg fra 1 til 2 millioner, men blir ikke kostnadsført før muggsanering iverksettes. På nåværende tidspunkt er det usikkert når saneringen må gjennomføres.

Tilbakemelding