Kommunalområde Samfunn

Kort beskrivelse av kommunalområdet

Samfunn består av følgende virksomheter/tjenester:

VAR: vann, avløp, renovasjon

VEI OG PARK: veier, parker og skjærgårdstjenesten

BRANN: brann og feiing

BYGG OG AREAL plan, areal, byggesak og oppmåling

EIENDOM: Byggdrift, svømmehall, idrettshall og renhold

KULTUR: herunder kino, bibliotek, kulturskole og ungdomsklubb

NAV: herunder økonomisk sosialhjelp.

STAB: Tomteforvaltning, boligkontor og miljørådgivning.

Det vises for øvrig til årsberetning fra den enkelte virksomhet/stab i kommunalområde Samfunn.


Målsettinger i året som gikk

Det vises til årsberetningen fra den enkelte virksomhet/stab.

Måloppnåelse i året som gikk

Det vises til årsberetningen fra den enkelte virksomhet/stab.

Utfordringer i året som kommer

Opprettholde og videreutvikle god kvalitet på tjenester innenfor kommunalområde Samfunn.

Vi skal være en næringsvennlig kommune som sier «Ja hvis vi kan, og nei hvis vi må» og bidra til at Kragerø kommune er et godt sted å bo, arbeide og besøke.

Nøkkeltall for kommunalområdet

Økonomisk ramme

110,3 mill

Antall ansatte

190

Sykefraværsprosent

7,2%

Tilbakemelding