Legat for utdanningsformål

Legatets netto avkastning skal deles ut hvert 2. år deles ut til ungdom hjemmehørende i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene).

 Målgruppe
 Søkere hjemmehørende i Kragerø kommune som tar utdanning etter grunnskolen

 Kriterier/Vilkår

  •  Legatmidler kan søkes av ungdom som tar utdanning etter grunnskolen  
  • Bekreftelse fra skolen på opptak vedlegges

Det annonseres i lokalavisa og på kommunens hjemmeside i september i utdelingsåret
Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune
Legatstyret behandler søknadene i november i utdelingsåret
Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

 Søknadsfrist 
1.oktober i partallsår 

Tilbakemelding