Legat for Individuelle behov

Legatets netto avkastning deles ut hvert 2. år til søkere bosatt i Kragerø kommune med individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslovgivning. (jfr. §3 i vedtektene)

Kriterier/Vilkår
Søkere må være bosatt i Kragerø kommune
Ligningsattest må vedlegges

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

Søknadsfrist

1.oktober i partallsår

Tilbakemelding