Apoteker Eilif Farsjø`s legat

Av legatets avkastning skal det deles ut midler hvert 2. år i partallsår for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø kommune ( Jmf. §2 i vedtektene)

Målgruppe

Ungdom under utdanning som må bo borte fra Kragerø kommune

Bekreftelse fra skolens administrasjon på opptak vedlegges.  Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere.  Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendiene.
Ufullstendig søknad / manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises

Søknad med vedlegg sendes elektronisk

Hver utdeling skal være minst kr. 6000,- Utbetaling finner sted en gang per semester -desember og april

Søknadsfrist

1.oktober i partallsår

Tilbakemelding