Veterankontakt

Veterankontakten har ansvar for å holde oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier og har ellers kunnskap om feltet. Veterankontakten skal bidra til å lette tilgangen for veteraner til kommunen som tjenesteyter og koordinerer kommunens samarbeid med sentrale aktører innenfor feltet, som Forsvarets veterantjeneste, de frivillige organisasjonene og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). I Kragerø ligger veterankontakten under kommunalområde Samfunn hvor rollen ivaretas av konsulent ved kulturkontoret.

Veteranplanen  (PDF, 411 kB)

Kontaktinfo

Inger Nina Isaksen
Konsulent
E-post
Mobil 92 25 09 87

Tilbakemelding