Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger, kommunale og eksterne:

Kragerø kommunes tilskuddsordninger:
Kultur- og Anleggsmidler, Midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid:

Retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF, 198 kB)

Søknadsskjemaer:

 

Eksterne tilskuddsordninger:

Tilskuddsportalen
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Kulturdirektoratet
Fritt Ord

Vestfold og Telemark fylkeskommune:
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/tilskuddsmidler/

Spillemidler/tippemidler og nærmiljømidler:
https://www.anleggsregisteret.no/

Nyskapende aktivitetsarenaer:
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/nyskapende-aktivitetsarenaer/

Bufdir.:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/

Tilbakemelding