Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger, kommunale og eksterne:

Kultur- og Anleggsmidler, Midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid:

Retningslinjer (PDF, 198 kB)

Søknadsskjemaer:
Kulturmidler drift:
Anleggsmidler:
Forebyggende barne- og ungdomsarbeid:

Norsk Kulturråd:
http://www.kulturradet.no/

Stiftelsen «Fritt ord»:
www.frittord.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune:
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/tilskuddsmidler/

Spillemidler/tippemidler og nærmiljømidler:
https://www.anleggsregisteret.no/

Nyskapende aktivitetsarenaer:
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/nyskapende-aktivitetsarenaer/

Kulturminnefondet:
https://kulturminnefondet.no/

Bufdir.:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/