Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger, kommunale og eksterne:

Kragerø kommunes tilskuddsordninger:
Kultur- og Anleggsmidler, Midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid:

Retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF, 198 kB)

Søknadsskjemaer:

 

Eksterne tilskuddsordninger:

Tilskuddsportalen

Lotteri- og stiftelsestilsynet:

I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1 ,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner.

I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 
Lotteri- og Stiftelsestilsynet - Info til kommuner (PDF, 306 kB)

Norsk Kulturråd:
http://www.kulturradet.no/

Stiftelsen «Fritt ord»:
www.frittord.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune:
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/tilskuddsmidler/

Spillemidler/tippemidler og nærmiljømidler:
https://www.anleggsregisteret.no/

Nyskapende aktivitetsarenaer:
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/nyskapende-aktivitetsarenaer/

Bufdir.:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/

 

Tilbakemelding