Kragerø Faste Billedgalleri

Kragerø Faste Billedgalleri, slik det fremstår i dag ble formelt stiftet 27. juni 2014, og har tilhold i den gamle Posthusgården i Torvgata 7.

Kragerø Faste Billedgalleri har som formål å samle inn penger til innkjøp av kunst med tilknytning til Kragerø, arrangere kunstutstillinger og på lang sikt etablere et fast kunstgalleri.

Historikk:

På 1960 – tallet startet Bjørn og Inger Sandberg å samle inn kunst med tilknytning til Kragerø. De hadde et ønske om at dette etter hvert skulle bli til et permanent kunstmuseum i Kragerø.  Sandberg kjøpte inn «Rendtlergården» av Fritz Thaulow og «Thaulow maler» av Hjalmar Johnssen. Etter Sandbergs tid har flere malerier kommet til samlingen, og de to siste er: Even Ulvings «Fra Kirkebukten» og Rino Harvegs «Sommerkveld i parken - Kragerø»

I oktober 2012 fremmet kunstneren Tore Juell på nytt drømmen om et fast billedgalleri i Kragerø i en kronikk i Kragerø Blad Vestmar. Vi er en gruppe som har samlet oss om hans drøm og blåst liv i Inger og Bjørn Sandbergs idé.

Målsettingen er å kunne åpne et fast galleri som vitner om hvor viktig kunstnerlivet som har vært i Kragerø er for Norges kunsthistorie.

Kragerø Faste Billedgalleri