Kulturminner

Det foreligger solid dokumentasjon på flere hundre kulturminner i Kragerø. Det er snakk om løse kulturminner fra oldtiden, som er funnet i Kragerø. Videre er det snakk om gårder og andre byggverk frem mot reformasjonen, og etter dette. i nyere tid er det snakk om bygninger, og i den videste forstand, alt som vi mennesker har skapt og lagt etter oss her i Kragerø.

Registrerte kulturminner i Kragerø (PDF, 5 MB)

 

Studsdalen

Folkestien som starter og ender ved Stadion, gjør en sløyfe innom Studsdalen hvor den er lagt så nær kulturminnene der som mulig.
Kulturminner i Studsdalen  (PDF, 737 kB) 
Folkestien (PDF, 4 MB)

Gamle Kragerø

B/F Gamle Kragerø ble fredet av Riksantikvaren i juli 2009 og ble da nasjonalt kulturminne i Kulturminneåret. Kragerø kystlag har overtatt ferja.
 

Kontaktinfo

Inger Nina Isaksen
Konsulent
E-post
Mobil 92 25 09 87

Tilbakemelding