Kragerøs Historie

Kragerøs historieverk «Kysten - Skogen - Byen» i tre bind, er gitt ut av Kragerø kommune i forbindelse med 350-årsjubileet for Kragerøs bystatus, som fant sted i 2016. Bokverket forteller historien om menneskers liv og virke i det området som i 1960 ble én kommune – Skåtøy, Sannidal og byen Kragerø.

Første bind innledes med et kort kapittel om landskapets historie før menneskene kom til vårt distrikt.Deretter følger tre kapitler der Inge Bugge Knudsen gir sin beretning om de aller første menneskene her – frem mot et gryende bysamfunn i Kragerø omkring år 1600. Deretter beskriver Ola Teige bydannelsen i Kragerø, og viser hvordan den hadde sitt grunnlag i ressursene ved kysten og i skogområdene i Sannidal. Han slutter sin fremstilling i første del av 1700-tallet. Den handler om et samfunn i vekst, men også om motkrefter i form
av nedbrytende konflikter.

 

Andre bind fortsetter med Amund Pedersens beretning om utviklingen


av virksomheter og dagligliv i Kragerø og Sanniadal på 1700-tallet.
Han tar for seg Kragerøs rolle under Napoleonskrigene og den nasjonale fremveksten i 1814. Med formannskapslovene og etableringen av kommuner i Norge like før midten av 1800-tallet, skjer det store endringer i lokalsamfunnet. Lars-Erik Vaale beskriver utviklingen mot et moderne samfunn i vårt distrikt frem til avslutningen av første verdenskrig i 1918. I et kapittel om kunstnerlivet i Kragerø forteller Hans Martin Flaatten om hvordan mange av landets fremste kunstnere fant inspirasjon i
kragerøskjærgården.

 

I tredje bind fortsetter Lars-Erik Vaale sin beskrivelse av utviklingen i
distriktet i

mellomkrigstiden, og tar oss gjennom de dramatiske årene under andre verdenskrig.
Etterkrigstiden og perioden frem mot årene før byjubileet i 2016 beskrives av Guro Nordby. Hun tar for seg sammenslåingen av kommunene Skåtøy, Sannidal og Kragerø i 1960, og skriver om hvordan denne virker inn på folks hverdag. Det er en tid da skoler slås sammen, næringslivet gjennomgår store endringer og turismen for alvor gjør sitt inntog i kragerøsamfunnet.
Guro Nordbys beretning omfatter hovedtrekkene i denne siste perioden. I tillegg har redaksjonen utarbeidet en del anekdotisk pregede fortellinger, som presenteres i form av rammestoff.

 

Hvert enkelt bind koster kr 200,-.

Bind én, to og tre koster nå kr 450,- ved samlet kjøp.

Bestilling gjøres til: siri.fossen@kragero.kommune.no

Oppgi navn, postadresse og telefonnummer ved bestilling.

Porto påløper.

Betaling gjøres via faktura.

Bokverket selges også hos ARK Kragerø, Kragerø bibliotek og Kragerø Biograf.

Kontaktinfo

Siri Fossen
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 99 20 57 94

Tilbakemelding