Idretts- og nærmiljøanlegg i Kragerø

Helle Idrettsforening

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Hellebanen løpebane

Delanlegg friidrett

Eksisterende

815000102

Hellebanen håndballbane

Ballbane

Eksisterende

815000103

Helle klubbhus/volleyballhall

Volleyballhall

Eksisterende

815000104

Helle Idrettsforening

Fotball kunstgressbane

Eksisterende

815000108

Hellebanen kunstgressbane

Fotball grusbane

Nedlagt

815000101

Gamle Helle fotballbane

Fotball gressbane

Nedlagt

815000106

Hellebanen, Sollia tursti

Friluftsliv ikke definert

Planlagt

815000105

Helle stadion lagerbygg

Lagerbygg

Planlagt

815000107

KIF-Allianseidrettslag

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Kragerø Stadion treningsbane

Fotball gressbane

Eksisterende

815000203

Kragerø IF Stadion Kunstgressbane

Fotball kunstgressbane

Eksisterende

815000206

Kragerø Stadion klubbhus

Klubbhus

Eksisterende

815000207

Kragerø Stadion kiosk

Sosiale rom

Eksisterende

815000209

Kragerø Stadion friidrettsbane

Friidrett kunststoffdekke

Eksisterende

815000205

Studsdalen redskapsbod

Lagerbygg

Eksisterende

815000304

Studsdalen varmestue

Sosiale rom

Eksisterende

815000305

Studsdalen lysløype

Skiløype

Eksisterende

815000306

Studsdalen hoppbakke 34m

Hoppbakke

Ikke i drift

815000301

Studsdalen hoppbakke 20m

Hoppbakke

Eksisterende

815000302

Studsdalen dommertårn

Hoppbakke

Ikke i drift

815000303

Kragerø stadion tennisbane

Tennisbane

Nedlagt

815000204

Kragerø stadion håndballbane

Ballbane

Nedlagt

815000201

Kragerø stadion håndballbane

Ballbane

Nedlagt

815000202

Kragerø stadion friidrettsbane

Friidrett grusbane

Nedlagt

815000205

Kragerø og Drangedal Pistolklubb

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Lyngdalsmyra pistolbane

Pistolbane (ute)

Eksisterende

815001701

Lyngdalsmyra pistolbane

Ny Pistolbane Planlagt

815001703

Lyngdalsmyra klubbhus Klubbhus Planlagt

815001702

Kragerø Klatreklubb

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Løkkebakken- Klatrevegg

Klatreanlegg (innendørs)

Eksisterende

815006101

Kragerø kommune

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Kalstad tennisbane

Tennisbane

Eksisterende

815000401

Kalstad banen fotballbane

Fotball grusbane

Eksisterende

815000501

Kragerøhallen

Flerbrukshall, normalhall

Eksisterende

815000601

Kragerø skole

Gymnastikksal

Eksisterende

815001501

Kragerø svømmehall

Svømmebasseng

Eksisterende

815001502

Sannidal samfunnshus

Samfunnshus(idrettsdelen)

Eksisterende

815002301

Sannidal samfunnshus(gamle)

Samfunnshus(idrettsdelen)

Eksisterende

815002401

Kragerø grendehus

Samfunnshus(idrettsdelen)

Eksisterende

815002601

Skåtøy samfunnshus

Samfunnshus(idrettsdelen)

Eksisterende

815002701

Tåtøy samfunnshus

Gymnastikksal

Eksisterende

815002801

Turløype ved Frydensborgtjenna

Tursti

Eksisterende

815004001

Årø samfunnshus

Samfunnshus(idrettsdelen)

Nedlagt

815002501

Kragerø sjøbad

Flytebrygge

Nedlagt

815000701

Kragerø Seilforening

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Saltneven idrettshus

Idrettshus

Eksisterende

815000901

Saltneven småbåthavn

Småbåthavn

Eksisterende

815000902

Saltneven regattaanlegg

Seilanlegg

Eksisterende

815000903

Kragerø Turistforening

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Veg til Stangnes

Turvei

Eksisterende

815002101

Kragerø Turistforening

Turkart

Eksisterende

815003402

Jambakkmyra turisthytte

Dagsturhytter

Eksisterende

815004101

Turkart Kragerø

Turkart

Eksisterende

815003401

Levangsheia Idrettslag

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Gåsmyr idrettspark fotballbane

Fotball gressbane

Eksisterende

815001101

Gåsmyr idrettspark løpebane

Delanlegg friidrett

Eksisterende

815001102

Gåsmyr idrettspark klubbhus

Idrettshus

Eksisterende

815001103

Gåsmyr idrettspark skytebane

Skytebane (inne)

Eksisterende

815001104

Levangsheia i.l. lysløype

Skiløype

Eksisterende

815001301

Gåsmyr, lagerbygg

Lagerbygg(ikke spes

Eksisterende

815001105

Levangsheia hoppbakke 20m

Hoppbakke

Nedlagt

815001201

Gåsmyr idrettspark lysløype Lysløype Eksisterende

815001106

Levangsheia Skytterlag

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Levangsheia skytebane

Skytebane 100m – el. skiver

Eksisterende

815003201

Levangsheia Jeger og Fiskeforening

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Levangsheia skytebane elgbane

Viltmålbane/klubbhus

Eksisterende

815003202

Sannidal Jeger og Fiskerforening

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Sannidal JFF Lerduebane

Lerduebane

Eksisterende

815005201

Sannidal JFF Elgbane

Skytebane 100m

Eksisterende

815005202

Sannidal JFF Klubbhus

Klubbhus

Eksisterende

815005203

Sannidal JFF - skeetbane

Skytebane (ute)

Eksisterende

815005204

Sannidal Idrettslag

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Kolbånn håndballbane

Ballbane

Eksisterende

815001001

Kolbånn fotballbane - gress

Fotball gressbane

Eksisterende

815001002

Kolbånn balløkke

Balløkke

Eksisterende

815001003

Kolbånn friidrettsanlegg

Friidrett grusbane

Eksisterende

815001004

Sannidal IL Klubbhus

Klubbhus

Eksisterende

815001005

Kolbånn fotballbane - kunstgress

Fotball kunstgressbane

Eksisterende

815001007

Sannidal IL. lysløype

Skiløype

Eksisterende

815002201

Sannidal IL. Lysløype

Skiløype

Eksisterende

815002202

Skileikanlegg

Skileikanlegg

Eksisterende

815002203

Lyngdalsmyra idr.pl. fotball

Fotball grusbane

Nedlagt

815001601

Vastølbakken 17m

Hoppbakke

Nedlagt

815001403

Vastølbakken 38m

Hoppbakke

Nedlagt

815001402

Vastølbakken 55m

Hoppbakke

Nedlagt

815001401

Vål alpin

Alpinanlegg

Nedlagt

815003001

Kollbånn sprintløype

Sprintløype

Eksisterende

815001009

Sannidal Skytterlag

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Langmyr skytebane elgbane

Viltmålbane

Eksisterende

815003301

Langmyr skytebane varmebu

Skytterhus

Eksisterende

815003302

Langmyr skytebane 300m

Skytebane 300m

Eksisterende

815003303

Langmyr skytebane 100m

Skytebane 100m

Eksisterende

815003304

Langmyr skytebane pistolbane

Pistolbane (ute)

Eksisterende

815003305

Vestmar O-lag (Nedlagt)

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Hovstølen o-kart

Orienteringskart

Ikke i drift

815001801

Skarbo o-kart

Orienteringskart

Eksisterende

815001901

Lønne-lønstra o-kart

Orienteringskart

Urealisert

815002001

Levangsheia nord

Orienteringskart

Eksisterende

815003101

Brynemo o- kart

Orienteringskart

Urealisert

815005101

Skauen

Nærmiljøkart

Urealisert

815006401

Berg

Nærmiljøkart

Eksisterende

 

Nærmiljøanlegg

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Stadion sandvolleyballbane

Sandvolleyballbane

Eksisterende

815000211

Kragerø Stadion ballbinge

Ballbinge

Eksisterende

815000212

Kragerø stadion aktivitetspark

Ulike småanlegg

Eksisterende

815000213

Kalstad banen skateboardanlegg

Skateboardanlegg

Eksisterende

815000502

Gunnarsholmen friluftsområde

Svømmeanlegg(ute)

Eksisterende

815000801

Gunnarsholmen Badeanlegg

Svømmeanlegg(ute)

Eksisterende

815000802

Badeplattform funksjonshemmede

Badeplass

Eksisterende

815000803

Kolbånn turvei

Turvei

Eksisterende

815001008

Øytangen

Ulike småanlegg

Eksisterende

815002901

Øytangen

Småbåthavn

Eksisterende

815002902

Mellommyra ballfelt

Balløkke

Eksisterende

815003601

Mellommyra,flerbruksanlegg

Balløkke

Eksisterende

815003602

Skåtøyrampen-skateboard

Skateboardanlegg

Eksisterende

815003603

Folkesti Kragerø

Tursti

Eksisterende

815003901

Kirkeberget Tennisbane

Tennisbane

Eksisterende

815004301

Innendørs luftgeværbane

Skytebane (inne)

Eksisterende

815004401

Tursti Tårntjernet - Jomfruland fyr

Tursti

Eksisterende

815005001

Tursti til badestrand på Berg.

Tursti

Eksisterende

815005601

Langjordet lekeplass

Balløkke

Eksisterende

815005901

Myra/Rutilvegen

Balløkke

Eksisterende

815006001

Vestheia ballbane

Ballbane

Eksisterende

815006301

Bærøyknausene – trening  golf

Driving-Range

Eksisterende

815006501

Bærøyknausene-flerbruksanlegg

Golfbane 6 hull

Eksisterende

815006502

Haslumkilen Havn ballbinge

Ballbinge

Eksisterende

815006801

Ringveien Ballbinge

Ballbinge

Eksisterende

815006901

Kragerø Havnevesen

Svømmeanlegg(ute)

Eksisterende

815007001

Speiderstølen

Dagsturhytter

Eksisterende

815007201

Tarzanløype

Hinderløype

Planlagt

815000307

Lille Kirkeholmen aktivitetsanlegg

Balløkke

Urealisert

815004201

Fossing aktivitetsanlegg

Balløkke

Urealisert

815006201

Ringveien BMX bane

BMX-anlegg

Nedlagt

815003701

Sannidal barnehage  Ballbinge Eksisterende

815007901

Kilen Vel Ballbinge Eksisterende

815008101

Studsdalen aktivitetsanlegg Tarzanløype Eksisterende

815000307

Nærmiljøanlegg skoler

 

 

 

Navn

Type

Status

Anleggsnr

Kragerø skole - Flerbruksområde

Ulike småanlegg Sørsiden

Eksisterende

815001504

Kragerø skole - Flerbruksområde

Ulike småanlegg Nordsiden

Eksisterende

815001505

Sannidal skoles nærmiljøanlegg

Balløkke

Eksisterende

815002302

Kragerø skole fotballbinge

Ballbinge

Eksisterende

815003501

Kalstad Skole - Studsdalen

Dagsturhytter

Eksisterende

815004502

Sannidal skole, ballbinge

Ballbinge

Eksisterende

815005302

Skåtøy skole aktivitetsområde

Ulike småanlegg

Eksisterende

815005502

Levangsheia skole ballbinge

Ballbinge

Eksisterende

815005801

Helle Skole ballbinge

Ballbinge

Eksisterende

815006601

Helle skole Skateanlegg

Skateboardanlegg

Eksisterende

815006602

Helle skole - klatrejungel /

Utendørs klatreanlegg

Eksisterende

815006603

Helle Skole

Skileikområde

Eksisterende

815006701

Helle Skole

Skateboardanlegg

Eksisterende

815006702

Kalstad skoles balløkke

Balløkke

Planlagt

815004501

Pyramidenett og klatrerom

Hinderløype

Eksisterende

815004503

Tåtøy Skoles nærmiljøanlegg

Balløkke

Planlagt

815004601

Kragerø skole ballbinge

Ballbinge

Nedlagt

815001503

Årø skole, ballbinge

Ballbinge

Nedlagt

815002502

Kragerø skole Ballbinge Eksisterende

815001507

Helle skole Is- og basketbane Eksisterende

815006604