Kyststien

Kyststien i Kragerø går fra Fossing til Ellingsvika og er på til sammen 42 km og går gjennom 240 eiendommer.

Strekningen er delt i 3 med kart over de forskjellige strekningene:

 

  • Fossing – Helle
  • Helle – Kragerø
  • Stabbestad – Ellingsvika

Det meste av kyststien går langs sjøkanten, men enkelte steder er det nødvendig å svinge inn i skogen på grunn av bebyggelse.

 

Strekningen Kragerø sentrum – Stabbestad går med ferje.

Stien er merket med de offisielle kyststimerkene i blått.

Underveis er det henvisninger til utsiktspunkter og rasteplasser.

Tilbakemelding