Kystled

Kystledtilbudet i Kragerø

I Kragerø som i mange andre kystkommuner, er sjøen og skjærgården historisk sett det viktigste grunnlaget både for bosetting, friluftsliv og næringsutvikling. Et av Kragerøs spesielle fortrinn er en stor og levende skjærgård.

Det er to kystledhytter i Kragerøskjærgården. Deccahuset på Jomfruland har siden 2007 vært i bruk som kystledhytte, driftet av Kragerø kystlag. Denne hytta med plass til åtte blir fullbooket hver sommer.

Speiderhytta på Lille Kirkeholmen er også tatt i bruk som kystledhytte og denne driftes av Sannidal-speiderne.

 

 For nærmere informasjon:

http://www.kragerokystlag.com/kystled-jomfruland.html