Allemannsretten og ferdsel i naturen

Her kan du lese mer om allemannsretten

Hva gjør jeg med søppel på tur?

Fem tips til hvordan du håndterer søppelet ditt på tur.

 • Alt du tar med deg ut i naturen skal du også ta med deg hjem igjen. Så enkelt er det. Naturen bruker lang tid på å bryte ned alt søppel, til og med matavfall og annet organisk materiale.
 • Unngå bruk av engangsprodukter, som blir til søppel etter bruk. Det gjelder alt fra engangsgriller til -bestikk, kopper, tallerkener og lignende. Invester heller i en flerbruksgrill, og ta med det andre ting du trenger hjemmefra.
 • Ha alltid med deg en tom pose til å putte søppelet i. Fest den gjerne utenpå sekken, så den er lett tilgjengelig.
 • Planlegg for å redusere emballasjen du tar med deg ut. Skal du for eksempel lage mat ute, kan det være lurt å gjøre deler av tilberedelsene hjemme, og pakke ting i bokser. Da får du også bedre plass i sekken.
 • Og til sist – sjekk alltid rasteplassen en ekstra gang før du forlater den. Ligger det noe igjen etter noen som var der før deg, plukk gjerne med deg det også.

Hva bør jeg vite før jeg tenner bål i naturen?

Seks tips for godt bålvett på tur.

 • Respekter det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september. I denne perioden er hovedregelen at du ikke kan tenne bål, unntatt på bålplasser godkjent av kommunen. Det er likevel lov å tenne bål på steder der det åpenbart ikke kan medføre brann, slik som på snø.
 • Ta hensyn til skogbrannfare og eventuelle lokale forbud. I tørre perioder med stor fare for skogbrann kan kommunene innføre ekstraordinære forbud mot ild. Sjekk derfor alltid hva som er gjeldende regler for din kommune.
 • Plasser bålet slik at det gjør minst mulig skade på naturen. Sørg for god avstand til vegetasjon, og bruk aller helst en eksisterende bålplass. Det er ikke lov å tenne bål på bart fjell og svaberg, da disse kan sprekke opp eller misfarges.
 • Ikke hugg ned trær for å skaffe ved. Det er ikke lov å gjøre skade på trær og bryte av greiner for å lage bål. Ta derfor med ved hjemmefra, eller bruk døde greiner og kvister du finner på bakken.
 • Ikke kast plast, tomme bokser eller lignende ting på bålet. Det er greit å brenne dopapir, tørre matrester og pappemballasje. Annet søppel, slik som plast, hermetikk, glass eller tomme ølbokser hører ikke hjemme på bålet.
 • Slukk godt etter deg og rydd bålplassen før du forlater den. Sjekk alltid at bålet er helt slukket før du går. Rydd også steiner, tømmerstokker eller lignende du har brukt, slik at det blir fint for de som kommer etter deg.

Hvor gjelder allemannsretten – og ikke?

Fem tips til hensynsfullt friluftsliv.

 • Lær deg forskjellen på innmark og utmark. Innmark er områder som hustomter, gårdsplasser, dyrket mark, industriareal og liknende områder der turgåere vil være til bry for eier av grunnen. Utmark er det meste av naturen, som skog, fjell, sjø og myrområder.
 • Husk at allemannsretten kun gjelder i utmark. I innmark er reglene slik at du kan gå tur på veier og stier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun.
 • Vit at du har lov til å overnatte ute i utmark året rundt, men teltet eller hengekøya skal ikke settes opp nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter.
 • Ta gjerne et bad i sjøen, vann og elver, men husk å holde rimelig avstand til bebodde hus og hytter. Det er ikke lov til å bade fra private brygger uten tillatelse fra de som eier brygga.
 • Du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver, men vil du legge inntil en privat brygge må du spørre eieren. I utmark kan du dra båten, kajakken eller kanoen i land for en kortere tidsperiode, men skal den stå lenger må det avtales med grunneier.

 

Slik går du på do i naturen

 • Vær forberedt, og ha med deg det du trenger ut. Det inkluderer dopapir, håndsprit, en liten spade og en plastpose, gjerne med ziplock, til brukt papir, bind og tamponger.
 • Gå langt unna stien. Beveg deg bort fra stier, teltplasser, rasteplasser og andre steder hvor det er sannsynlig at andre går.
 • Finn et sted et godt stykke unna vann. Gå minst 100 meter unna bekker, elver eller innsjøer der turfolk fyller vannflasken sin, fisker og bader. Dette er viktig for å hindre forurensning av bekker eller vann.
 • Grav et hull i bakken. Er du i skogen og bakken er myk, kan du grave et hull, omkring 20 cm dypt. Når du er ferdig, fyll igjen med jord, steiner, mose eller kvister.
 • Ta med dopapiret hjem. Naturen bruker to til fire uker, enkelte ganger flere måneder, på å bryte ned dopapiret. Det er heller ikke hyggelig for andre å komme over tegn etter dobesøket ditt. Dersom du brenner bål, kan papiret også brennes der.

Slik lager du en sporløs camp i naturen

 • Ikke hugg ned friske trær for å skaffe ved. Det er heller ikke lov å gjøre skade på friske trær, og bryte av greiner. Ta derfor med ved hjemmefra, med mindre du vet at du vil finne døde greiner og kvister. Det er egne regler for nasjonalparker og andre verneområder, så gjør deg kjent med reglene der du er. Plantelivet i verneområder er som regel fredet. Det gjelder også døde busker og trær.
 • Husk bålforbudet fra 15. april til 15. september, og velg bålplass med omhu. Under det generelle bålforbudet er det likevel lov å tenne bål i tilfeller der det åpenbart ikke medfører brannfare. Det kan for eksempel være etter mye snø eller nedbør. Plasser bålet der det ikke gjør skade på naturen. Finnes det en bålplass fra før? Bruk den.
 • Unngå å gjøre skade på naturen når du setter opp campen. Det er for eksempel ikke lov å lage hakk i trærne for å feste hengekøyer, eller kappe greiner for å få plass til teltet.
 • Vær forberedt, ha med deg en pose til søppelet. Alt du har tatt med deg ut, skal du ta med deg hjem igjen. Det gjelder også for matavfall, som bananskall og lignende, som bruker lang tid på å brytes ned i naturen.
 • Husk å rydde etter deg, og slukk bålet godt. I tillegg til å ta med alt av søppel hjem igjen, skal steiner, tømmerstokker eller lignende du har brukt, plasseres tilbake der du fant det. Da blir det fint også for de som kommer etter deg.

 

Slik tar du hensyn i naturen

 • Husk å dele stien. Vi er mange som er glade i naturen. Noen sykler, andre foretrekker å rusle seg en tur. Enten du trener til halvmaraton eller bare er på søndagstur: Ta hensyn, og senk farten om det trengs.
 • Ha respekt for at noen områder er private. Allemannsretten gjelder for eksempel ikke på private hustomter, gårdsplasser, dyrket jord og åkre på sommerstid. Det er heller ikke fritt fram på private brygger eller veier.
 • Vær bevisst på støy og bråk. Husk at mange oppsøker naturen for å nyte stillhet og ro. Begrens musikk og annen støy fra campen, da dette kan ødelegge naturopplevelsen for andre som også er på tur.
 • La dyr og fugler være i fred. Ikke la barna forstyrre dyrene, og vær spesielt obs i parrings- og hekketiden. Ferdes du i jordbrukslandskap, lukk grinder slik at dyr på beite ikke kommer seg ut.
 • Ta med deg søppelet ditt. Alt du tar med deg ut, skal også tas med hjem. Gjør det til en huskeregel å ha med en pose på tur, så slipper du å lure på hvor du skal gjøre av søppelet.

 

Slik ferdes du sporløst

De fleste som er glade i friluftsliv ønsker også å ta vare på naturen. Men det er ikke alltid så enkelt å vite hvordan man gjør det når man er ute på tur. Hva gjør man for eksempel hvis man må på do? Og er det ikke greit å la bananskallet ligge, det brytes jo ned?

Under har vi derfor samlet noen tips til sporløs ferdsel når du er ute på tur.

Hva gjør jeg med søppel på tur?

En god tommelfingerregel er at alt du tar med deg ut i naturen, skal du også ta med deg hjem igjen. Noen få ting kan du også brenne på bålet, om du lager det. Her er noen generelle tips:

 • Ha med en tom pose som du kan fylle med søppel underveis. Fest den gjerne utenpå sekken, så den er lett tilgjengelig.
 • Papp, papir og bomull kan brennes opp om du skal tenne bål. Hvis ikke må du ta det med til en søppelkasse.
 • Plast, glass og aluminium skal alltid tas med til en søppelkasse, helst til resirkulering.
 • Matavfall som ikke brytes raskt ned bør tas med til søppelkassen, som for eksempel appelsinskall og kyllingbein. Raskt nedbrytbar mat kan brennes på bål eller til nøds graves ned om man er på lengre tur, som for eksempel potetskrell og kakaosnerk.
 • Og til sist – sjekk rasteplassen en ekstra gang før du forlater den, så du ikke glemmer igjen noe. Ligger det noe igjen etter noen som var der før deg, plukk med deg det også.

Allemannsretten - Hva er allemannsretten?:  

https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/

Norsk Friluftsliv har også en fin informasjonsfilm om allemannsretten og allemannspliktene på syv ulike språk Norsk: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/2913581118908729 Engelsk: https://www.facebook.com/watch/?v=478923989837804 Somali: https://www.facebook.com/watch/?v=815193159201429 Arabisk: https://www.facebook.com/watch/?v=591391132251401 Polsk: https://www.facebook.com/watch/?v=2835947100066836 Eritreisk: https://www.facebook.com/watch/?v=352507156508931 Urdu: https://www.facebook.com/watch/?v=216304537004884

Tilbakemelding