Kontingentkasse

Kragerø kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa.  Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr slik at barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier kan delta på organiserte fritidsaktiviteter. 

Om ordningen:

Søknader behandles fortløpende og midler fordeles inntil kassa er tom. Ordningen administreres av Kulturkontoret.

For hvem: Barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, der familien lever med lav inntekt.

Hva gis det støtte til: kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier kan delta på organiserte fritidsaktiviteter. 

Hvor mye: Inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person årlig.    

Hvem kan søke (på vegne av barnet): Det er kun laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av behov for støtte. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesykepleier, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker: Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til.

Krav til søknaden: Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer. 

For utfyllende informasjon om ordningen se: Informasjon om Kontingentkassa (DOCX, 24 kB)

Søknadsskjema: (DOCX, 4 MB)

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med Tove Hjallum.

Tilbakemelding