Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i kommunal regi, tillagt Kulturkontoret, omfatter drift av ungdomsklubben Kalas i Sannidal, etter skoletid tilbudet Multi i Løkka, tilbud om ferieaktiviteter for barn og unge i høst-, vinter- og sommerferien, Kragerø Kulturskole med et variert tilbud og tilskuddsordningen «Midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid». 

Kragerø kommune fordeler årlig midler rettet mot forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Kriteriene for å søke disse midlene er:

Med utgangspunkt i Kommunestyrets vedtak lyses det ut øremerkede midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Alle lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid samt uorganisert ungdom/grupper via prosjekter etc. kan søke på disse midlene.

Midlene lyses hvert år ut felles med Kultur- og Anleggsmidler, søknadsfrist er 1. mars og midlene skal være fordelt innen utgangen av mai.

Tilbakemelding