Kyststien

Kyststien i Kragerø går fra Fossing til Ellingsvika og er på til sammen 42 km og går gjennom 240 eiendommer.

Strekningen er delt i 3 med kart over de forskjellige strekningene:

  • Fossing – Helle
  • Helle – Kragerø
  • Stabbestad – Ellingsvika

Det meste av kyststien går langs sjøkanten, men enkelte steder er det nødvendig å svinge inn i skogen på grunn av bebyggelse.

Strekningen Kragerø sentrum – Stabbestad går med ferje.
Stien er merket med de offisielle kyststimerkene i blått.
Underveis er det henvisninger til utsiktspunkter og rasteplasser.

Kontaktinfo

Inger Nina Isaksen
Konsulent
E-post
Mobil 92 25 09 87

Tilbakemelding