Historiske navneskilt - kart

I byjubileet 2016, da Kragerø feiret 350 år, ble det satt opp historiske navneskilt i Kragerø.

Skiltene er satt opp av Kragerø kommune i samarbeid med velforeningene på Øya, Thomesheia, Andølingen og Havna. Skiltene er støttet av Sparebansktiftelsen DNB


During 2016, the year marking the 350th Anniversary of the city’s founding, signs explaining the historic roots of local place names were set up in Kragerø. The signs were set up by the Municipality of Kragerø in cooperation with the residents’ associations of the neighborhoods on Øya, Thomesheia Andølingen and Havna. The signs are supported by Sparebankstiftelsen DNB.

 

Tilbakemelding