Dagtilbud for personer med demens

Et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens eller kognitiv svikt.
Dagtilbudet er lokalisert i 2. etg. i det tidligere sykehusbygget, ved kantinen.

Målgruppe

Hjemmeboende voksne personer med lett til moderat grad av demens. Personer med hukommelsesproblematikk og kognitiv svikt kan også søke

Formålet med dagtilbudet

  • Gi gode opplevelser i hverdagen
  • Opprettholde fysisk og psykisk funksjonsnivå lengst mulig
  • Vedlikeholde sosial kompetanse
  • Fokus på ernæring og aktivitet
  • Kan representere avlastning for pårørende og et pusterom i hverdagen

Aktiviteter 

  • Felles måltider: frokost, middag og kaffe
  • Ulike aktiviteter kan være : håndarbeid, enkel matlaging, synge sammen, spille spill, lese høyt, trim, turer i nærmiljøet.

Åpningstider

Mandag-fredag kl 09.00-16.00. 

Transport

Organisert transport med taxi til/fra, dersom pårørende ikke selv ønsker å kjøre / hente.

Søknad

Søk digitalt her

Søk via PDF skjema her (må skrives ut og leveres ved tjenestekontoret i 1.etg på Marienlyst)

Egenandel

Kr 150 pr dag. Egenandelen dekker frokost, kaffe, middag og transport.

Brosjyre om dagsenteret (PDF, 567 kB)

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
E-post
Mobil 35 98 50 00

Kartpunkt

Tilbakemelding