Dagtilbud for personer med demens

Et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens eller kognitiv svikt.

Dagtilbudet er lokalisert i 2. etg. i det tidligere sykehusbygget, ved kantinen.

Målgruppe

Hjemmeboende voksne personer med lett til moderat grad av demens. Personer med hukommelsesproblematikk og kognitiv svikt kan også søke

 

Formålet med dagtilbudet

  • Gi gode opplevelser i hverdagen
  • Opprettholde fysisk og psykisk funksjonsnivå lengst mulig
  • Vedlikeholde sosial kompetanse
  • Fokus på ernæring og aktivitet
  • Kan representere avlastning for pårørende og et pusterom i hverdagen

 

Aktiviteter 

  • Felles måltider: frokost, middag og kaffe
  • Ulike aktiviteter kan være : håndarbeid, enkel matlaging, synge sammen, spille spill, lese høyt, trim, turer i nærmiljøet.

Åpningstider: Mandag-fredag kl 09.00-16.00. 

 

Transport: Organisert transport med taxi til/fra, dersom pårørende ikke selv ønsker å kjøre / hente.

 

Søknadsprosedyre: Det søkes på ordinært søknadsskjema som sendes til Tjenestekontoret, og det gis individuelle  vedtak på hvilke dager tilbudet gjelder.

 

Egenandel: Kr 75 pr dag. Egenandelen dekker frokost, kaffe, middag og transport.

Kontaktinfo

. Tjenestekontoret
Telefon 35 98 50 00

Kartpunkt