Dagtilbud for personer med demens

Et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens eller kognitiv svikt.
Dagtilbudet er lokalisert i 2. etg. i det tidligere sykehusbygget, ved kantinen.

Målgruppe

Hjemmeboende voksne personer med lett til moderat grad av demens. Personer med hukommelsesproblematikk og kognitiv svikt kan også søke

Formålet med dagtilbudet

 • Gi gode opplevelser i hverdagen
 • Opprettholde fysisk og psykisk funksjonsnivå lengst mulig
 • Vedlikeholde sosial kompetanse
 • Fokus på ernæring og aktivitet
 • Kan representere avlastning for pårørende og et pusterom i hverdagen

Aktiviteter 

 • Felles måltider: frokost, middag og kaffe
 • Ulike aktiviteter kan være : håndarbeid, enkel matlaging, synge sammen, spille spill, lese høyt, trim, turer i nærmiljøet.

Åpningstider: Mandag-fredag kl 09.00-16.00. 

Nå nærmer det seg sommer og ferietid på Dagsenteret. I år blir det en liten endring.
Dagsenteret holdes åpent 2 ganger i uken i uke 28,29 og 30. Tirsdager og torsdager.

Hovedfokus disse 3 ukene vil være:

 • Avlastning
 • Sosialt
 • Ernæring
 • Aktivitet (men ikke ren turgruppe)

Ta kontakt hvis dere har noen spørsmål.

Ønsker dere en god vår og sommer.
Med vennlig hilsen alle ansatte på Dagsenteret.

Transport: Organisert transport med taxi til/fra, dersom pårørende ikke selv ønsker å kjøre / hente.

Søknad
Søk digitalt her

Søk via PDF skjema her (må skrives ut og leveres ved tjenestekontoret i 1.etg på Marienlyst)

Egenandel: Kr 150 pr dag. Egenandelen dekker frokost, kaffe, middag og transport.

Brosjyre om dagsenteret (PDF, 567 kB)

Kartpunkt

Tilbakemelding