Dagtilbud for funksjonshemmede

Kalstad Aktivitetssenter gir et tilbud om dagaktivisering til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming og autismespekter-forstyrrelser.

Tilbudet er hovedsakelig et gruppetilbud, men med fokus på å se enkeltindividet. Det legges til rette for deltakelse og opplevelse av egenmestring.

Aktiviteter som tilbys:

  • Trim og fysisk aktivitet som turer i nærmiljø og svømming
  • Matlaging og salg fra kantine
  • Kreative aktiviteter på verksted, sløyd og systue
  • Musikk i gruppe

Åpningstider: Mandag-fredag kl 09.00- kl 14.30.

I ferier og høytider vil tilbudet være redusert.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
E-post
Mobil 35 98 50 00
Aslaug Skaalid
Avdelingsleder
E-post
Mobil 48 13 34 28

Kartpunkt

Tilbakemelding