Registering og oppholdstillatelse

Registering

Alle som søker om kollektiv beskyttelse må registrere seg hos politiet. Informasjon om hvor du kan registrere deg finner du på politiets nettsider.

Kollektiv beskyttelse og bosetning

Oppholder du deg i Kragerø og har blitt innvilget kollektiv beskyttelse kan du kontakte Flyktningtjenesten angående bosetning. Generell informasjon om bosetting finner du her.

Kommunens kontaktperson i flyktningtjenesten i NAV er:
Georg Weisser
916 78 061
Georg.weisser@kragero.kommune.no

Tilbakemelding