Allmennlegetjenester/ fastleger

Kommunen skal sørge for at alle personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder allmennlegetjenester. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter, og prioritere disse foran pasienter som ikke står på fastlegens liste.

Allmennlegetjenester er utredning, diagnostikk, behandling, oppfølging og informasjon ved mistanke om sykdom eller skade. Allmennlegetjenester tilbys gjerne gjennom fastleger. Fastleger er allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen.

Fastlegen skal hjelpe deg med å få spesialisthelsetjenester gjennom henvisning, samt å velge behandlingssted, dersom du skal få utført en behandling på et sykehus.

 Fastleger i Kragerø Kommune

I Kragerø kommune er det elleve fastlegehjemler, og en stilling til LIS 1, fordelt på to legesenter.

  • Kragerø Legesenter. Kirkegata 13. 3770 Kragerø. Telefon: 35 98 49 50. www.kragerolegesenter.no
  • Gamle Kragerøvei legesenter. Gamle Kragerøvei 12. 3770 Kragerø. Telefon: 35 98 99 99

Når det av ulike årsaker er fravær i fastlegehjemlene, sørger kommunen for midlertidig vikar som kan følge opp pasientene på fastlegens liste.

Tilbakemelding