Kommunepsykolog

Kommunepsykologens oppgaver er knyttet til arbeid på systemnivå, veiledning av ansatte og faglig utvikling. Arbeidet på systemnivå er for tiden hovedsakelig knyttet til arbeid i tjenestene rettet mot forebyggende arbeid. Veiledning av ansatte kan være generelt, eller knyttet opp mot enkeltsaker. Psykologen er knyttet til flere tjenester innenfor psykisk helse i kommunen, som helsestasjon, skole og barnehager, Ung Arena, Vestmar barneverntjeneste, aktivitets- og mestringsteam, kommunens psykososiale kriseteam og øvrige helse- og omsorgstjenester. 

Det kan ikke henvises direkte til kommunepsykolog for behandling, kontakt psykisk helse i kommunen dersom det er behov for oppfølging i førstelinjen. 

Behov for noen å snakke med?  

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113 eller din lokale legevakt på 116 117. 

Hjelpetelefoner og chat 

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. 

Sidetmedord.no er en nettjeneste drevet av Hjelpetelefonen. På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere. 

Kirkens SOS Norge er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett. Telefon, SOS melding og SOS – Chat. Kirkens SOS tilbyr et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten som formidles. 

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. 

Arbeidslivstelefonen (225 66 700): en telefontjeneste for deg som har spørsmål eller trenger råd om jobbrelaterte problemer. Telefonen er åpen 09:00-15:00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag, og 09:00-18:00 på torsdager. 

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFFS): LFFS Chat og telefon. Her kan du henvende deg om du har tanker om selvskading eller selvmord, eller ønsker råd for hvordan du kan hjelpe en venn. 

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) nettros.no: ROS tilbyr råd og veiledning via chat, telefon, e-post. ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. 

Hjelpelinjen (telefon/chat/e-post): Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med pengespill eller dataspill. 

Bipolarlinjen er en anonym støttetelefontjeneste for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende. Her møter du en vennlig frivillig som har erfaringskompetanse. Ring oss om hva enn du har på hjertet, stort og smått. Vi tåler å høre. Telefonen er åpen 17:00-20:00 mandag, tirsdag, onsdag og 18:00-20:00 mandag og onsdag i sommerperioden. 

Flere svartjenester 

Helsenorge har laget en oversikt over hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til hjelp for ulike utfordringer.  

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/trenger-du-noen-a-snakke-med/ 

Tilbakemelding