Hjelpemidler

Hjelpemidler gir de som trenger det en enklere hverdag. Hjelpemidler kan erstatte tapte funksjoner eller kompensere for funksjonssvikt og kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. For varig behov (over to år) kan hjelpemiddelet dekkes gjennom folketrygden (NAV). 

Kommunens eget hjelpemiddellager dekker utlån av enkle hjelpemidler ved kortere behov.

Kommunalt hjelpemiddellager - korttidslager

Det kommunale hjelpemiddellageret ligger på Marienlyst med adresse Gamle Kragerøvei 30. 

Hjelpemiddelteknikerne er mye på farta. Vi oppfordrer til å sende sms eller e-post, så tar de kontakt med deg.

Kontaktinfo:
e-post: hjelpemidler@kragero.kommune.no
Mob: 99205730 eller 99205731 

Korttidslån
Vi tilbyr utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidsutlån: Rullestoler, toalettforhøyer, rullatorer og lignende. 

Hvordan
Ta kontakt med det kommunale hjelpemiddellageret via e-post eller telefon/sms.

Er du usikker på hva du har behov for og hvor lenge du trenger hjelpemidlene, så hjelper vi deg å vurdere hva behovet er. Dersom du har tjenester fra før kan du også snakke med helsepersonellet som hjelper deg.

Hvor lenge
Du kan låne hjelpemidler fra hjelpemiddellageret i inntil 3 måneder. Utlånet kan forlenges inntil 2 år etter avtale med oss.

Henting og levering
Vi oppfordrer til å hente og levere selv, eller får noen til å gjøre dette for deg. Henting, levering avtales direkte med hjelpemiddeltekniker.

Hjelp til utkjøring / montering - Hvis du ikke kan hente selv eller hjelpemiddel må monteres, kan hjelpemiddeltekniker kontaktes for bistand. 

Viktig ved levering: Du må merke hjelpemiddelet ved navn, og levering kan gjøres etter avtale med hjelpemiddeltekniker

Ved behov for demontering må hjelpemiddeltekniker kontaktes.

Overføring av hjelpemidler til andre - Hjelpemidler skal ikke overføres til andre.

Hva koster det?
Utlån: Det er per dags dato gratis å låne hjelpemidler fra det kommunale hjelpemiddellageret.

Utkjøring/henting: Pris: - Kr. 200,- pr. ordre dersom kommunen kjører ut eller henter inn hjelpemiddel som du har lånt, eller kjører ut for å reparere.

Betaling: - Kommunen fakturerer etterskuddsvis hver måned.

 

Hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral ved varig behov for lån

Har du behov for hjelpemidler av varig karakter (over 2 år), må du søke om dette til NAV hjelpemiddelsentral. Kommunens fysioterapeuter og/ eller ergoterapeuter kan bistå med kartlegging av ditt behov og hjelpe deg til å utforme en søknad. Annet helsepersonell kan også bistå deg med søknaden. Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral - nav.no

Syn- og hørselshjelpemidler
Kommunens syn og hørselskontakt kan eventuelt kontaktes for råd og veiledning på Telefon: 99 20 57 31. Mandag og fredag.

Utlevering av hjelpemidler fra NAV
Hvis du har fått vedtak på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral blir disse levert til vårt kommunale hjelpemiddellager på Marienlyst. Kontakt hjelpemiddeltekniker for å avtale henting.

Kontaktinfo:
e-post: hjelpemidler@kragero.kommune.no
Mob: 99205730 eller 99205731

Reparasjon av hjelpemidler
Hjelpemiddeltekniker kan gjøre enkle reparasjoner, eller bistå med å få sendt hjelpemiddelet til NAV hjelpemiddelsentral.

Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt (f.eks personløfter, heis og elektrisk rullestol) kontakter du NAV hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark. Du kan ringe deres servicetelefon:

40702807 - fra 15:30-24:00 hverdager

99389470 - fra 08:00-24:00 i helger og på helligdager

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
E-post
Mobil 35 98 50 00

Kartpunkt

Tilbakemelding