Hjelpemidler

Hjelpemidler gir de som trenger det en enklere hverdag. Hjelpemidler kan erstatte tapte funksjoner eller kompensere for funksjonssvikt.

Hjelpemidler kan lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden (NAV). 

Kommunens eget hjelpemiddellager dekker utlån av enkle hjelpemidler ved kortere behov.

NAV hjelpemiddelsentral

Har du behov for hjelpemidler av varig karakter (over 2 år), må du søke om dette til NAV hjelpemiddelsentral. Kommunens fysioterapeuter og/ eller ergoterapeuter kan bistå med kartlegging av ditt behov og hjelpe deg til å utforme en søknad. Annet helsepersonell kan også bistå deg med søknaden.

 

Syn- og hørselshjelpemidler

Kommunens syn og hørselkontakt er Tine Fehn Hovden. Telefon: 99 20 57 31. Mandag og fredag, samt torsdag i partallsuker. Ta kontakt ved behov for råd og veiledning.

 

Korttidslager

Har du midlertidig behov for hjelpemidler? Kommunens korttidslager innehar enkle hjelpemidler for midlertidige behov.

 

Serviceteknikere har ansvar for korttidslageret, transport og utkjøring hjelpemidler, utkjøring og retur av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, enkle reparasjoner og trygghetsalarmer. Våre serviceteknikere er:

Dag Aatangen. Telefon: 99 20 57 30. Mandag- Fredag.

Tine Fehn Hovden. Telefon: 99 20 57 31. Tirsdag, onsdag og annenhver torsdag (oddetallsuker)

Tilbakemelding