Selvhjelp

Selvhjelp er å styrke deg selv gjennom samtale med andre i en gruppe. Ved at du setter ord på det du sliter med, blir du mer bevisst på hva det handler om og hva du kan gjøre for å endre på din situasjon. I samarbeid med Selvhjelp Norge setter vi i gang selvhjelpgrupper ved behov. Etter igangsetting vil gruppen gradvis bli selvstyrt uten en leder.

Livet går ikke alltid på skinner og løsningene kan verken kjøpes eller lånes. Ofte må du ta tak selv, og det finnes alltid noe eller noen som kan støtte deg. Da blir det lettere å gjøre noe med problemene.

Selvhjelp er å se på det som gjør vondt, våge å stå i og utfordre det som oppleves vanskelig, for så å ta ansvar for følelsene dine og situasjonen din så du kan gjøre noe med det. Gjennom dette mobiliserer du ressursene og kreftene du har i deg selv.

Noen har gode venner eller familie de kan snakke med. For andre kan en selvhjelpsgruppe være en fin arena for samtalen. Her møter du andre mennesker som skjønner hva du sliter med og som også ønsker å gjøre noe for å få livet mer på skinner igjen. Selvhjelpsgruppa er et verksted for denne prosessen. Vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker har livsressurser, og at bevisstgjøring av seg selv, i samspill med andre, gjør det mulig å ta egne krefter i bruk.

  • Selvhjelp er både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende.
  • Selvhjelp er å våge å bli kjent med seg selv og å ta ansvar for eget liv.
  • Selvhjelp tar utgangspunkt i den enkeltes kunnskap om sitt eget problem.
  • Selvhjelp er å sette seg i stand til å be om og å ta imot hjelp - og å skaffe seg nok mot og ork til å starte en endringsprosess.

I samarbeid med Selvhjelp Norge www.selvhjelp.no setter vi i gang selvhjelpgrupper ved behov. 

Du trenger ikke noe spesiell diagnose, men ha utfordringer du kan tenke deg å jobbe med i gruppe. Nye grupper startes når det er mange nok som er interessert (minimum 4 personer).

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er gratis og det kreves ingen henvisning.

Kontaktinfo

Agnes Heldal
Spesialsykepleier
E-post
Mobil 99 21 74 52

Tilbakemelding