Mistanke om demens

Hva gjør jeg når jeg mistenker demens hos meg selv eller en av mine nærmeste?

Ta kontakt med din fastlege. Om fastlegen ser behov for utredning vil det bli tatt blodprøver og du henvises til MR bilder av hodet. 

Utredningen er utarbeidet lokalt etter anbefalinger fra nasjonal faglige retningslinjer

Utredning ved mistanke om demens og leges oppfølging etter diagnose - Helsedirektoratet

Fastlege henviser så til demensteamet ved demenskoordinator Linda Heggernes Varpe. 

Demensteam Kragerø kommune

 

Teamet består av sykepleier, ergoterapeut, vernepleier og lege.

Teamet gjennomfører basal demensutredning i hjemmet etter henvisning fra fastlege. 

I etterkant av hjemmebesøket sendes rapport til fastlegen som vurderer en eventuell diagnose.

Hvordan foregår utredning i praksis ? Her er en fin film som viser det

Tilbakemelding