Demensuka 2023

Demensuka ble arrangert av Kragerø kommune i samarbeid med frivillige organisasjoner september 2023.

Det ble en suksess, og vi ønsker å fortsette med informasjonskampanjen årlig.

Målet med arrangementet er å invitere til kunnskap om en sykdomsgruppe som berører- og vil berøre - mange av oss. Programmet inneholdt i 2023 aktiviteter for pårørende, fagpersonell og sykdomsrammede. Alle arrangementer var gratis.

Ordfører holdt apell og åpnet demensuka mandag 18.09.23

 

For å gjennomføre uka var det mange som engasjerte seg; frivillige som tilsatte. Her fra åpningen mandag.Under pårørendekonferansen 20.09.23 signerte kommunen avtale om å bli et demensvennlig samfunn. Nasjonalforeningen for folkehelse og Kragerø demensforening hadde regi på arrangementet.Torsdag 21.09.23 fikk alle elever på ungdomsskolen i sentrum og Sannidal informasjon om hva demens er.

Artikkelliste

Tilbakemelding