Demensomsorg

Kragerø kommune arbeider for

  • Et demensvennlig samfunn med åpenhet om demenssykdom
  • Bidra til økt kunnskap om demenssykdommer. Dette ønsker vi å gjøre med tidlig innsats støtte og veiledning til bruker og pårørende
  • Tilstrebe et helhetlig og tilrettelagt tilbud til personer med demens; Dagtilbud, avlastning og korttidsopphold. Fokus på hva som er viktig for deg.

Demeneskoordinator

Demenskoordinator leder arbeidet innen demensomsorgen i Kragerø kommune :

  • Leder for kommunens demensteam : utredning og diagnostisering
  • Undervisning og veiledning til pårørende, brukere og ansatte
  • Pårørendeskole og støttesamtale pårørende
  • Styrke innhold og videreutvikle tjenestetilbudet

Demensteam

Demensteamet er nyopprettet høsten 2022.  De blir et bindeledd mellom den demenssyke, pårørende og kommunen. Utfører basal demensutredning av mennesker med mistanke om demens etter henvisning fra fastlege.

Teamet består av :

Andreas Poul Riis - lege

Linda Heggernes Varpe - demenskoordinator

Stine Tufte Evensen - sykepleier

Hannah Mari Eikelia Jensen - vernepleier

Hanna Vatn Svensson - sykepleier

Vil du vite mer om demens?

Kunnskap om demens

Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. Informasjon om appen.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri, samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning.

Helsenorge

På Helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.

Veiviser demens

Dette er en nettside der personer med demens og deres pårørende kan søke informasjon og veiledning om demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kontaktinfo

Linda Heggernes Varpe
Demenskoordinator
E-post
Mobil 90 24 67 34

Tilbakemelding