Styremøte - interkommunalt plansamarbeid for E18

Styremøte avholdes på Fjordheim, Søndeled, torsdag 29.06.2023 kl. 10:00. Møtet skal godkjenne planprogram for strekningen Tvedestrand - Gjerstad. I tillegg blir videreføring av IKP plansamarbeidet  tema på møtet.

Møtet direkteoverføres på nett - se lenke nedenfor.

Sakliste:

  1. Velkomst og innledning v/styreleder
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige styremøte
  3. Fastsettelse av planprogram Tvedestrand - Gjerstad
  4. Videreføring av IKP-samarbeidet
  5. Eventuelt

Lenke til saken og dokumentnedlasting:

Lenke til direktestrøm og møteopptak:

Tilbakemelding