Om Kragerø

Kragerø er en bykommune i Vestfold og Telemark fylke. Den grenser i sørvest til Risør, i vest til Gjerstad, i nordvest til Drangedal og i nordøst til Bamble. Kragerø by har per 1. januar 2020 i alt 5 369 innbyggere, mens kommunen har nesten 10 400.

Kragerø har 495 øyer, holmer og skjær og 4 000 fritidsboliger. Det er også 190 ferskvann innenfor kommunens grenser. Kragerø vokste frem som ladested for trelasteksport under Skien, men fikk kjøpstadsprivilegier i 1666. Byen var i seilskutetiden en av Norges største sjøfartsbyer. Den eldste bebyggelsen lå på begge sider av bysundet mellom fastlandet og en øy som nå bare heter Øya.

Kragerø er Vestfold og Telemark fylkes sørligste kommune, og om sommeren mangedobler innbyggertallet seg på grunn av turisttilstrømningen. Blant de viktigste turistmålene er Jomfruland og Kragerø by.

Kragerø inngår som en del av Gea Norvegica Geopark. 
Jomfruland nasjonalpark ble vedtatt opprettet 16. desember 2016 og ble offisielt åpnet 13. august 2017. Kragerø kommune er blitt en aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker" og har fått status som nasjonalparkkommune.

Kragerø er omtalt som «perlen blant kystbyene» av Edvard Munch. «Denne byen burde males!» sa Christian Krohg da han var på besøk i Kragerø.
Maleren og tegneren Theodor Kittelsen ble født i Kragerø i 1857 og vokste opp der. I Kittelsenhuset er det en fast utstilling om hans liv og kunstneriske virke, eksemplifisert med skiftende utstillinger av originale Kittelsen-arbeider. Kittelsenhuset er en del av Berg-Kragerø museum, et kulturhistorisk museum med vekt på lokal byhistorie, kystkultur og landstedsliv med utgangspunkt i lystgården Berg fra tidlig 1800-tallet

Se egen presentasjon (PDF, 4 MB)

Tilbakemelding