Velkommen til Levangsheia SFO

Åpningstider:

mandag - fredag 06:45 - 08:45

tirsdag og fredag 12:00-16:30

mandag, onsdag og torsdag 14:30 - 16:30

SFO, VELKOMMEN (DOCX, 32 kB)

Kartpunkt