Administrativ ledelse

Kommunedirektør
Dag Willien Eriksen

Mobil 913 86 684
Epost dag.w.eriksen@kragero.kommune.no
Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø
Besøksadresse Rådhusgata 5, 3770 Kragerø

 

Kommunalsjef Helse- og omsorgstjenester
Alv Dag Brandal

Mobil 414 10 739
Epost alv.d.brandal@kragero.kommune.no
Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø

 

Kommunalsjef Oppvekst
Torill Marlene Sandberg

Mobil 992 17 458
Epost Torill.Sandberg@kragero.kommune.no
Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø

 

Kommunalsjef Samfunn
Beathe With

Mobil 915 25 180
Epost Beathe.With@kragero.kommune.no
Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø

 

Kommunalsjef Støtte og utvikling
Line Grøtsund

Mobil 916 84 307
Epost Line.Grotsund@kragero.kommune.no
Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø