Søppelsekker

Søppelsekker og annet du trenger for å kildesortere, kan hentes på Rådhuset ved Servicesenteret. Adresse: Rådhusgata 5.

Fra 4.1.2021 vil servicesenteret endre sine åpningstider. Servicesenteret på rådhuset vil være betjent fra kl 11-15, sentralbordet fra kl 10-15 alle hverdager.

Lokalene til servicesenteret vil gjennomgå en oppgradering i løpet av januar 2021, det betyr at vi enkelte dager må holde stengt for publikum. Hvilke dager  det gjelder vil bli opplyst så snart dette er klart.