Gjestehavner

Det er to gjestehavner i Kragerø sentrum som eies og driftes av Kragerø Havnevesen

Gunnarsholmen og Jernbanekaia (JPG, 119 kB)

Gunnarsholmen (JPG, 139 kB)

Jernbanekaia (JPG, 134 kB)

 

 

Gjestehavner

For opphold i havnevesenets gjesteanlegg, betales leie etter følgende satser:

Døgnleie i skuldersesongen, inkl. ladestrøm men uten tilgang på serviceanlegg: 50% rabatt i forhold til hovedsesong,

I hovedsesongen 1.juni – 1. september betales leie etter følgende satser som inkluderer bruk av ladestrøm:

Størrelse i fot

Pris NOK / døgn

Inntil 30 fot

250,-

31-40 fot

300,-

41-50 fot

350,-

51-60 fot

400,-

61 - 70 fot

500,-

71 – 80 fot

600,-

 

Vinteropplag ved kai i gjestehavn

For vinteropplag ved kai i gjestehavn, betales det leie etter følgende retningslinjer:

 

Størrelse i fot

Pris NOK / mnd.

Inntil 30 fot

525,-

Over 30 fot

580,-

Inntil 1 uke (minstepris)

265,-

 

Priser for strøm følger satsene ved hovedkai, ref. punkt 5.

kr 1,80 kWh+mva.

 

Alle båter som skal ligge ved gjestehavna i vinteropplag må være registrert.

Det må gjøres skriftlig avtale med havnevesenet på forhånd.

 

Vederlag for opplag av fritidsbåter

For opplag på havnevesenets eiendommer i tiden 1.oktober – 15. mai, beregnes følgende leie:

Størrelse i fot

Pris NOK

Under 20 fot

1685,-

20 – 24 fot

2315,-

25 – 29 fot

2630,-

30 – 34 fot

2840,-

35 – 39 fot

3685,-

Over 40 fot

Etter avtale, min. 3685,-

Størrelse i fot omfatter lengde av båt og ev. tilhengerdrag eller presenningarrangement over båten.

Kranleie kommer i tillegg.

 

For fartøyer som ikke er fjernet innen 15. mai, beregnes et tilleggsgebyr NOK 155,- / døgn. Fartøyet kan flyttes av Kragerø havnevesen for eiers regning og ansvar. Evt. opplag ut over dette tidsrom må avtales med havnevesenet.

 

Leie av parkeringsplass

Sted

Pris NOK eks. mva / år

Pris NOK inkl. mva / år

Tallakshavn

4.950,-

6.188,-

Kragerø sentrum / havneområdet

5.824,-

7.280,-

 

Sesongparkering i Tallakshavn, 15. mai – 1. oktober: NOK 3.360,- inkl. mva.

Parkering av henger: 15. mai – 1. oktober: NOK 1.120,- inkl. mva. Forutsetter «stabling»

 

Timeparkering på automat i Tallakshavn, følger egne satser.