Gjestehavner

 

Gjestehavna på Jomfruland 

Vi har åpnet gjestehavna på Jomfruland med vann og strøm. I Servicebygget er Hc-, dame- og herretoalettene åpne i hovedetasjen. Dusj og vask av klær er også tilgjengelig. Underetasjen er åpen  fra 20. juni til 20. august, men kan åpnes tidligere ved behov.

Servicebygg i Portør

Servicebygget er åpent. Her har du tilgang til toalett,Vaskemaskin/tørketrommel. Inn til videre er dusjene stengt.

Gjestehavner i sentrum

Det er to gjestehavner i Kragerø sentrum som eies og driftes av Kragerø Havnevesen.
For havnevesenets anlegg er alt åpent, som normal drift. Skuldersesong havnevakt, dvs. begrenset i helg og faste ansatte som vedlikeholder på Gunnarsholmen i ukedager.

Gjestehavner

For opphold i havnevesenets gjesteanlegg, betales leie etter følgende satser:

Døgnleie i skuldersesongen, inkl. ladestrøm men uten tilgang på serviceanlegg: 50% rabatt i forhold til hovedsesong, gjelder ikke Jomfruland.

I hovedsesongen 15. mars – 1. november betales leie etter følgende satser som inkluderer bruk av ladestrøm:

Størrelse i fot

Pris NOK / døgn

Inntil 30 fot

280,-

31-40 fot

350,-

41-50 fot

430,-

51-60 fot

510,-

61 - 70 fot

590,-

71 – 80 fot

670,-

 

Vinteropplag ved kai i gjestehavn

For vinteropplag ved kai i gjestehavn, betales det leie etter følgende retningslinjer:

Størrelse i fot

Pris NOK / mnd.

Inntil 30 fot

600,-

Over 30 fot

650,-

Inntil 1 uke (minstepris)

300,-

 

Priser for strøm følger satsene ved hovedkai, ref. punkt 5. kr 2,38 pr. kWh (For næringsdrivende kr 1,90 kWh+mva.) Alle båter som skal ligge ved gjestehavna i vinteropplag må være registrert.

Det må gjøres skriftlig avtale med havnevesenet på forhånd. Det må etableres avtale med strømmåler for måling av alt strømforbruk.

Vederlag for opplag av fritidsbåter

For opplag på havnevesenets eiendommer i tiden 1.oktober – 15. mai, beregnes følgende leie:

Størrelse i fot

Pris NOK

Under 20 fot

1805,-

20 – 24 fot

2490,-

25 – 29 fot

2825,-

30 – 34 fot

3055,-

35 – 39 fot

3505,-

Over 40 fot

Etter avtale, min. 3960,-


Størrelse i fot omfatter lengde av båt og ev. tilhengerdrag eller presenningarrangement over båten.
Kranleie kommer i tillegg.
For fartøyer som ikke er fjernet innen 15. mai, beregnes et tilleggsgebyr NOK 500,- / døgn. Fartøyet kan flyttes av Kragerø havnevesen for eiers regning og ansvar. Evt. opplag ut over dette tidsrom må avtales med havnevesenet.

Leie av parkeringsplass

Sted

Pris NOK eks. mva / år

Pris NOK inkl. mva / år

Tallakshavn

6.336,-

7.920,-

Kragerø sentrum / havneområdet

6.336,-

7.920,-

 

Sesongparkering i Tallakshavn, 15. mai – 1. oktober: NOK 3.920,- inkl. mva.
Parkering av henger: 15. mai – 1. oktober: NOK 1.310,- inkl. mva. Forutsetter «stabling»
Timeparkering på automat i Tallakshavn, følger egne satser.

Båtslipp i Rørvik Småbåthavn

Båtslippen er justert og betydelig forbedret og er trolig byens aller beste slipp. Det er totalt 58 p-plasser inkl El-ladeplasser og HC-plasser, derved god plass generelt til parkering av både bil og henger, så lenge det betales.

 

Tilbakemelding