Gjestehavner

 

Gjestehavna på Jomfruland 

Vi har åpnet gjestehavna på Jomfruland med vann og strøm. I Servicebygget er Hc-, dame- og herretoalettene åpne i hovedetasjen. Dusj og vask av klær er også tilgjengelig. Underetasjen er åpen  fra 20. juni til 20. august, men kan åpnes tidligere ved behov.

Servicebygg i Portør

Servicebygget er åpent. Her har du tilgang til toalett,Vaskemaskin/tørketrommel. Inn til videre er dusjene stengt.

Gjestehavner i sentrum

Det er to gjestehavner i Kragerø sentrum som eies og driftes av Kragerø Havnevesen.

For havnevesenets anlegg er alt åpent, som normal drift. Skuldersesong havnevakt, dvs. begrenset i helg og faste ansatte som vedlikeholder på Gunnarsholmen i ukedager.

Les mer om gjestehavnene her
 

Gjestehavner

For opphold i havnevesenets gjesteanlegg, betales leie etter følgende satser:

Døgnleie i skuldersesongen, inkl. ladestrøm men uten tilgang på serviceanlegg: 50% rabatt i forhold til hovedsesong, gjelder ikke Jomfruland.

I hovedsesongen 15. mars – 1. november betales leie etter følgende satser som inkluderer bruk av ladestrøm:

Gjestehavner
Størrelse i fot Pris NOK / døgn
Inntil 30 fot 300,-
31-40 fot 380,-
41-50 fot 465-
51-60 fot 555,-
61 - 70 fot 640,-
71 – 80 fot 720,-

 

Servicebygg
Tjeneste Pris
Dusj (5 min) 30,-
Vaskemaskin pr. vask 70,-
Tørketrommel pr. vask 70,-

Dusj (ca. 5min) 30,- Vaskemaskin pr. vask 70,- Tørketrommel pr. vask 70,-

Vinteropplag ved kai i gjestehavn

For vinteropplag ved kai i gjestehavn, betales det leie etter følgende retningslinjer:

Vinteropplag ved kai
Størrelse i fot Pris NOK / mnd.
Inntil 20 fot 680,-
21-30 fot 730,-
31-40 fot 780,-
41-50 fot 830,-
51-60 fot 890,-
Inntil 1 uke (minstepris) 365,-

 

Priser for strøm følger satsene ved hovedkai, ref. punkt 5. kr 2,38 pr. kWh (For næringsdrivende kr 1,90 kWh+mva.) Alle båter som skal ligge ved gjestehavna i vinteropplag må være registrert.

Det må gjøres skriftlig avtale med havnevesenet på forhånd. Det må etableres avtale med strømmåler for måling av alt strømforbruk.

Vederlag for opplag av fritidsbåter

For opplag på havnevesenets eiendommer i tiden 1.oktober – 15. mai, beregnes følgende leie:

Vederlag for opplag av fritidsbåter
Størrelse i fot Pris NOK
Under 20 fot 2090,-
20 – 24 fot 2890,-
25 – 29 fot 3270,-
30 – 34 fot 3540,-
35 – 39 fot 4060,-
Over 40 fot Etter avtale, min. 4590,-

 

Størrelse i fot omfatter lengde av båt og ev. tilhengerdrag eller presenningarrangement over båten.
Kranleie kommer i tillegg.
For fartøyer som ikke er fjernet innen 15. mai, beregnes et tilleggsgebyr NOK 500,- / døgn. Fartøyet kan flyttes av Kragerø havnevesen for eiers regning og ansvar. Evt. opplag ut over dette tidsrom må avtales med havnevesenet.

Leie av parkeringsplass

Leie av parkeringsplass
Sted Pris NOK eks. mva / år Pris NOK inkl. mva / år
Tallakshavn 7240,- 9050,-
Kragerø sentrum / havneområdet 7240,- 9050,-

 

Sesongparkering i Tallakshavn, 15. mai – 1. oktober: NOK 4.590,- inkl. mva.
Parkering av henger: 15. mai – 1. oktober: NOK 1.520,- inkl. mva. Forutsetter «stabling»
Timeparkering på automat i Tallakshavn, følger egne satser.

Båtslipp i Rørvik Småbåthavn

Båtslippen er justert og betydelig forbedret og er trolig byens aller beste slipp. Det er totalt 58 p-plasser inkl El-ladeplasser og HC-plasser, derved god plass generelt til parkering av både bil og henger, så lenge det betales.

 

Tilbakemelding