IMDI har utgitt en håndbok for alle som møtern flerkulturelle i sitt daglige virke.

Kommunestyret har i møte 13.12.18 og 26.02.19 vedtatt å gjennomføre ny alminnelig taksering for eiendomsskatt gjeldende fra 01.01.20. Dette medfører at det blir foretatt utvendig befaring av alle eiendommer.

Aktiv omsorg er en tilpasset tjeneste med tilbud som bidrar til optimalisering av helse, deltagelse og sikkerhet. Målet er å opprettholde livskvalitet for den enkelte hele livet

Kragerø kommune er først ut i landet med et nytt prosjekt som hjelper flyktninger med å kjøpe sitt eget hus.

Statens strålevern vil med dette informere om at det fra 1. november kommer jodtabletter til salgs på apotekene.

Kragerø kommune inngår samarbeid med Skatt Sør og Sør-Øst politidistrikt om å etablere prosjektet "tettpå:Kragerø" fra 01.09.18. Dette er det første "tettpå" i Telemark og det fjerde i Norge.