Norsk Folkehjelp Kragerø

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Norsk Folkehjelp Kragerø
Folkets Hus, Parkveien 2 Postboks 180
3791 KRAGERØ
Dagfinn Jensen
Org.nr.: 975538796
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Tittel Sekretær
Tittel Leder Fritidsgruppa
Tittel Styreleder
Mobil 91535556
Tittel Leder Sanitetsgruppa

Tilbakemelding