Hytterenovasjon i Bamble/Valle

Hytteeiere i Kragerø kan få tilgang til hytterenovasjon i Bamble

 

Bakgrunn

De som eier hytter i Kragerø og kommer til hytta via Valle og andre båthavner i Bamble, kan nå benytte seg av hytterenovasjon i Bamble. I praksis har man kunnet gjøre dette også tidligere, ettersom beholdere på flere sentrale steder, blant annet ved Valle Marina har stått åpne for publikum.

Disse punktene er i utgangspunktet kun tiltenkt hytterenovasjon i Bamble, og vil bli låst våren 2021.

Siden en del av Kragerøs hytteboere har behov for en renovasjonsløsning i Bamble, har Kragerø kommune, Bamble kommune og Renovasjon i Grenland blitt enig om en ordning som gjør det mulig for hytteeiere i Kragerø å benytte de låste renovasjonspunktene i Bamble. Det vil ikke koste mer enn det abonnementet du har hos Kragerø kommune i dag.

 

Hvordan blir ordningen?

For å få nøkkelbrikke til Bamblebeholderne følger abonnenten disse stegene:

 1. Fyll ut og send inn skjemaet på nettsiden www.rig.no/kragero. Skjemaet må fylles ut med alle nødvendige felt. (NB Det kan tenkes at søknadsskjema ikke kommer opp før etter påske. Det er i såfall informert om det på nettsiden)
 2. Dersom alt er i orden med søknaden, vil abonnenten få to nøkkelbrikker sendt til oppgitt adresse. Disse vil virke for å åpne avfallsbeholderne i hytterenovasjon i Bamble. Det er RiG som sender ut nøklene.
 3. Bamble kommune sender ut en faktura på kr. 1650 som må betales.
 4. Kragerø kommune vil sette hytterenovasjonsgebyr til 0 kroner pr år.

 

 • Hvis fakturaen ikke betales, vil nøkkelbrikkene automatisk deaktiveres etter en tid. Det er RiG som organiserer dette.
 • Kragerø kommune vil ikke sette hytterenovasjonsgebyret til 0 kr/ år før faktura er betalt til Bamble kommune.

 

Hytterenovasjonspunktene i Bamble viser på dette kartet: Hytterenovasjon i Bamble – Google My Maps

 

Spørsmål og svar som ligger på nettsiden:

Hva slags avfall kan jeg kaste i hytterenovasjonen?

 • Du kan kaste vanlig husholdningsavfall – fortrinnsvis pakket i poser. Store gjenstander, farlig avfall og så videre må kastes ved gjenvinningsstasjon.

Hvordan skal avfallet sorteres?

 • Det sorteres i restavfall, papp / papir og glass- og metallemballasje.

Hvem har ansvar for hva her hvor det er flere kommuner inne i bildet?

 • Du er fremdeles renovasjonsabonnent hos Kragerø kommune, ettersom det er der hytta ligger (selv om abonnementet settes til 0 kroner).
 • Renovasjon i Grenland sørger for at nøkkelbrikke blir sendt ut, og sørger for at hytterenovasjonsbeholderne tømmes. 
 • Bamble kommune sender fakturaen du betaler for å få tilgang til hytterenovasjon i kommunen.

Hva gjør jeg hvis jeg mister nøkkelbrikken?

Ta kontakt med Renovasjon i Grenland.
Å få ny brikke koster penger. Den gamle brikken blir automatisk deaktivert og vil ikke virke lenger.

Tilbakemelding