Vestmar barneverntjeneste

Vestmar barneverntjeneste dekker kommunene Kragerø og Drangedal.

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsen og utviklingen deres, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barnevernet medvirke til trygge oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge.

Har du det ikke bra hjemme, eller er du bekymret for en venn?

Da kan du ta direktekontakt med oss i barnevernet. Du får lettest tak i oss ved å ringe 35 98 63 35. Når du ringer oss, vil du få snakke med en person som hjelper deg med å finne veien videre. Synes du det er vanskelig å ta kontakt med oss, kan du snakke med en voksen du stoler på som kan hjelpe deg å ta kontakt med oss. Vi i barnevernet jobber bare mellom kl. 8.30-15.30 mandag til fredag. Trenger du noen å snakke med på kveld, helg eller natt kan du ringe telefonnummer 116111 - det er helt gratis og de har åpent døgnet rundt.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

Hvis du er bekymret for at et barn eller en ungdom har det vanskelig kan du melde fra til barnevernet. Du må ikke selv ha vært til stede eller sett det du er bekymret for, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som grunnlag for en melding.

Privatpersoner kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også sendes anonymt. Offentlige instanser har plikt til å melde fra til barnevernstjenesten hvis de har grunn til å tro at et barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.


Dersom du er usikker på om du skal melde bekymring til barnevernet kan du ta kontakt med oss for å få råd. Vi er tilgjengelige på telefonnummer 35966335, mandag-fredag kl. 8.30-15.30. Du kan også sende bekymringsmelding digitalt.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever en akutt situasjon hvor jeg er bekymret for et barn, og barnevernet har stengt?

Opplever du en situasjon hvor du er akutt bekymret for et barn, og det ikke kan vente til barnevernet åpner? Da kan du kontakte Barnevernsvakta i Telemark. Vestmar barnevernstjeneste har sammen med flere andre kommuner felles barnevernvakt. Barnevernsvakta kan avhjelpe akutte situasjoner frem til kommunalt barnevern er tilbake på jobb. Barnevernsvakta i Telemark ligger i Skien og kan kontaktes på telefon 900 53 304. Barnevernsvakten er alltid åpen, også på kveld, natt og helg. 

Hva skjer når du har sendt en bekymringsmelding?

Når barnevernstjenesten har mottatt en bekymringsmelding vil den bli behandlet så raskt som mulig, og senest innen én uke. Gjennomgangen av meldingen kan få to ulike utfall:

  1. Meldingen henlegges hvis den er åpenbart grunnløs, eller barnevernlovens villkår ikke er oppfylt
  2. Undersøkelse starter hvis det er grunn til å anta at der er behov for tiltak etter barnevernloven

Du som har meldt bekymring vil få en bekreftelse i løpet av tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs. Barnevernstjenesten har ikke lov å fortelle deg som melder bekymring hva som skjer i saken.

Hva kan barnevernstjenesten bidra med?

Når barn på grunn av situasjonen i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernet sørge  for å sette inn hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende. Barn skal bo hjemme om det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn. 

Målgruppe for tiltakene er barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 25 år. Eksempel på hjelpetiltak som et barn eller en familie kan få er:

Lavterskeltilbud til foreldre

Hvis du som forelder synes at foreldrerollen er utfordrende og du ønsker råd kan du ta kontakt med barnevernstjenesten. Vi tilbyr gratis råd og veiledning til foresatte som ønsker det. Kommunen har to PMTO-terapeuter. I tillegg tilbys COS-veiledning hos helsestasjonen, og ICDP-veiledning for minoritetsspråklige på Kragerø Læringssenter Du trenger ikke å ha en sak hos barnevernet for å få veiledning.

Du kan lese mer om foreldreveiledning her.

Ønsker du å bli fosterhjem?

Har du eller din familie vurdert å bli fosterhjem? Ønsker dere å få vite mer om hva det innebærer, hva som kreves og hvordan det fungerer? Da kan du ta kontakt med oss i barnevernstjenesten. Du finner vår kontaktinformasjon her på nettsiden.

Her finner du mer informasjon om det å være fosterhjem.

Informasjon på flere språk - Information in other languages

Sende og motta post

Nå er Vestmar barneverntjeneste over på digitalt arkiv, og bruker Svar ut/inn når man sender og mottar digital post. Dette er en sikker måte både å sende og motta post. Organisasjonsnummeret til Vestmar barnevern er 987 967 439  

Kontaktinfo

Sentralbord Vestmar barnevernstjeneste
E-post
Mobil 35 98 63 35

Kartpunkt

Tilbakemelding