E18 Tvedestrand - Dørdal - Nye veiers anbefalinger etter verdioptimaliseringsprosessen.

Nye Veier og Sweco har lagt frem sine anbefalinger for trasevalg i styremøtet i IKP 16.11.22. 

Totalt sett er optimaliseringsprosessen beregnet til å gi betydelige innsparinger både når det gjelder kostnader og negativ miljøpåvirkning. I forhold til gjeldende For strekningen Dørdal - Gjerstad grense anbefales at man går videre med detaljreguleringen som allerede er startet opp, og at det gjøres tilleggsutredninger og ny medvirkningsprosess for de deler av traséen hvor det gjøres endringer. 

Videoopptak av presentasjonen i styremøtet:  https://www.youtube.com/watch?v=yt24vKGMQzs&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r

Mer informasjon om prosjektet på Nye Veier sin hjemmeside.

Tilbakemelding