E18 - Styremøte i interkommunalt plansamarbeid.

Det kalles inn til styremøte i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal – Grimstad onsdag 16.11 kl. 10. - 12. Nye Veier AS vil legge fram rapport fra prosessen med verdioptimalisering som er gjennomført.

Møtet holdes på Fjordheim, Søndeled, men kan også følges på nett.
Lenke til streaming av styremøtet: https://youtube.com/live/7FCt4lS058I

Agenda for møtet:

1.            Velkomst og innledning v/styreleder

2.            Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige styremøte

3.            Orientering om status v/Nye Veier

4.            Orientering om videre planprosess v/Nye Veier

5.            Eventuelt

Sakspapirer legges ut på Arendal komune sin hjemmeside.

Informasjonsside hos Nye Veier AS: E18 Tvedestrand – Bamble | Nye Veier AS

Tilbakemelding