Velkommen til Sannidal SFO 

I SFO, der takhøyden og leken er uendelig, trives barna godt. SFO skal og er et tilbud om meningsfylt fritid hvor barna selv kan bidra med innholdet. Vi voksne skal være gode rollemodeller. Tiden barna tilbringer i SFO kan utgjøre en like stor del av skolehverdagen som det undervisningen gjør. Her kan du lese mer om Rammeplanen for SFO

Vi opplever at de fleste barna gleder seg også til denne delen av dagen. Her kan de leke fritt, delta på ulike aktiviteter og være sammen med venner. I samarbeid med foresatte, skal SFO bidra til at barna får en trygg og stabil hverdag.

Vi skal være en naturlig del av skolen med vekt på samme grunnsyn og holdninger.

Sannidal SFO har spesielt fokus på lek, gode opplevelser, kosthold, fysisk aktivitet, sosial læring samt at barna skal bli sett som den de er.

 

SPRELL PÅ SFO :)

Vi tok turen til Levangsheia. SFO lærte seg golf. Takk for at vi fikk komme:)

 

 

 

Matjungelen «Fra fjord til bord» på SFO i Sannidal

 

Matjungelen er et aktivitetsprogram for barn i SFO, der de kan oppdage og oppleve en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. I oktober var temaet: Fra fjord til bord.

I den forbindelse dro SFO 4. trinn på plastjakt. Elevene gjorde en fantastisk innsats.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kontaktinfo

Vibeke Herfoss
Daglig leder SFO
E-post
Mobil 92 08 70 10

Kartpunkt

Tilbakemelding