Møteplan 2019

Møteplan 2019
Utvalg Okt Nov Des
Kommunestyret 17 6,7,14 12
Formannskapet 1-29 26 -
Kontrollutvalget - - 2
Hovedutvalg for administrasjon 1-29 25 -
Hovedutvalg for helse og omsorg 2 20 -
Hovedutvalg for oppvekst 3 21 -
Hovedutvalg for samfunn 3 21 -
Hovedutvalg for plan, bygg og miljø 2-30 20 4
Eldrerådet - 18 -
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 18 -
Havnestyret 3 21 -
Ungdomsrådet - 18 -
Arbeidsmiljøutvalget - 14 -
Ankeutvalget - 26 -
Innvandrerrådet 1 19 -