3 ubebygde boligtomter på Sjåen

Kragerø kommunestyre har vedtatt å selge 3 ubebygde boligtomter på Sjåen. Tomtene selges til kostpris, og med samme betingelser som for øvrige kommunale boligtomter.

Vi ber om skriftlig henvendelse og søknad sendes til post@kragerø.kommune.no 
Endelig frist for innsending av søknad om å få kjøpe en av de tre boligtomtene er 31. oktober 2019.

Dersom vi skulle motta flere søknader på samme tomt vil det bli foretatt trekning.

Veinavn Hus nr gnr bnr Areal Refusjonsbidrag Pris Grunn
Sjådamveien 16 13 408 709,4 kr. 133 400 kr 35 470
Sjådamveien ? 13 624 795 kr. 133 400 kr 39 750
Sjådamveien 52 13 610 526,3 kr. 133 400 kr 26 315

 

Hus nr tgl.
gebyr
dok.
avg
opp-
måling

Beh.
gebyr
m/bolt

tgl.
gebyr
Adm.
gebyr
Sum
16 1 548 887 21 300 4 900 525 1 500 kr 199 530
?  525  994 23 800 5 550 525  1 500 kr 206 044
52  1 548 658 21 300 4 900 525  1 500 kr 190 146

 

Klikk for stort bildeSjådamveien 52 - Gbnr 13-610  

Klikk for stort bildeSjådamveien - Gbnr 13-624  

Klikk for stort bildeSjådamveien 16 - Gbnr 13-408