Onsdagsklubben

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Onsdagsklubben
Mo bedehus v. Solveig Stensvold, Kloppkjærveien 34
3766 Sannidal
Trond Stensvold
Telefon: 99408376
E-post: solsten@live.no
Aktiviteter
Kontaktpersoner

Tilbakemelding