Veteranorganisasjonen DRENGR (Vestmar)

Veteranprosjektet BIDRAG jobber for å synliggjøre og støtte militære veteraner fra internasjonale operasjoner som bor i Kragerø, Drangedal og Gjerstad. Prosjektet arrangerer ulike arrangementer og aktiviteter for veteraner og deres familier, kulturelle arrangementer som bygger opp rundt forsvarsviljen og veteransaken, og støtter også veteraner med praktiske gjøremål rundt økonomi, skatt, søknad om erstatning etc.

Prosjektet er ikke en formell del av noen av de etablerte veteranorganisasjonene og er helt frittstående både politisk og økonomisk. Prosjektet samarbeider imidlertid med både NVIO, SIOPS, NROF, Forsvarets Veterantjeneste, Forsvarsforeningen, Folk / Forsvar etc. der dette er praktisk og formålstjenlig.
Adresse Kontakt Kategori
Veteranorganisasjonen DRENGR (Vestmar)
Postboks 306
3901 Porsgrunn
Kai Isaksen
Telefon: 98873029
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Mobil 46667856
Mobil 98873029
Besøksadresse Huken 3A
Postadresse 3901 Porsgrunn
Annet
Det arrangeres pizzatreff for veteraner hver tredje torsdag i måneden på Stopp En Halv i samarbeid med NVIO og Forsvarets Veterantjeneste. Alle veteraner er velkomne til å delta uansett foreningsmedlemskap eller gjeldende tilknytning til Forsvaret.