Kirkens Bymisjon

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Kirkens Bymisjon
P.A Heuchs gate 9b Løkkebakken 12b
3770 Kragerø
Kari Sveberg
Telefon: 975 95 722 / 458 05 585
Aktiviteter
Kontaktpersoner
E-post kari@skbat.no

Tilbakemelding