Kragerø Biblioteks Venneforening

Foreningen skal være en støtte til bibliotekets virksomhet og aktiviteter. Den skal bidra til debatt om biblioteket og dennes virksomhet, og arbeide for å skape økt forståelse for bibliotekets betydning i samfunnet. Foreningen skal medvirke til å få gjennomført debatter og foredrag på biblioteket, og tre støttende til ved ulike arrangementer i biblioteket.
Adresse Kontakt Kategori
Kragerø Biblioteks Venneforening
Nordraaks gate 1 Nordraaks gate 1
3770 Kragerø
Ragnhild Skaug
Org.nr.: 917101728
Telefon: 90504094
E-post: rskaug@live.no
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Foreningen har ca 80 medlemmer. Medlemskapet er gratis. Medlemmene kan være aktive ved å hjelpe til ved arrangementer og høytlesning/ arrangementer for barn. Foreningen har også en kulturtur-gruppe, som arrangerer ulike turer til kulturelle begivenheter utenfor Kragerø. Årsmøtet holdes hvert år i januar måned. Styret består av leder, økonomiansvarlig og ett styremedlem, samt 2 varamedlemmer. Foreningen har egen Facebook-side.